The 2nd International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education–dedicated to Prof. Milan Matijević

Foto: Luka Brajković

The 2nd International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education
(CTE 2) – dedicated to Prof. Milan Matijević
Zagreb, Croatia, May 20th - 21st 2022.

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju (STOO 2) - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milanu Matijeviću
Zagreb, 20. i 21. svibnja 2022.


Second call

Drugi poziv

When registering please assign yourself a role of an author otherwise you would not be able to submit your abstract.
If you are already a registered user of a previous conference on conferences.ufzg.hr you can choose quick registration.

U procesu registracije molimo da si dodijelite ulogu autorice/autora jer inače nećete moći učitati svoj sažetak.
Ukoliko ste već registrirani korisnik neke od prethodnih konferencija na conferences.ufzg.hr tada možete odabrati brzu registraciju.

Upute za predaju sažetka na hrvatskom jeziku nalaze se malo niže na ovoj stranici.

Set of instructional videos - how to use this conference/journal management system:

HOW TO REGISTER

HOW TO SUBMIT AN ABSTRACT OR FULL PAPER

HOW TO REVIEW A SUBMISSION

HOW TO ASSIGN A REVIEWER (for Section Editors)

 

TO SUBMIT YOUR ABSTRACT please download the abstract template and fill it in.

Title, abstract and key words are to be submitted in one common file based on the abstract template.

To submit your abstract, you first need to register as an author or login if you have already registered.
In your profile, choose the User home button and choose the New submission option.
Choose the appropriate section/symposium in the dropdown menu, go through the submission checklist and save the information you have entered.
Please upload your abstract (which you have typed into the abstract template) on the following page.
Please upload your abstract only as a file (derived from the Abstract template). You don't have to copy/paste your abstract as a text in the field 'Abstract' below the field 'Title' in your submission process.
Please do not use any supplemental files.

 In case your abstract requires revisions you should:

1. Login,
2. On your User Home select the active submission that requires revisions,
3. Select the option 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Upload the improved abstract using the 'Upload author version' under the 'EDITOR DECISION' section.

=============================================================================

 

ZA PREDAJU SAŽETKA preuzmite predložak za izradu sažetka te ga popunite.
Sažetak je potrebno pripremiti i učitati u jednoj zajedničkoj datoteci koja je nastala na temelju predloška i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Za predaju sažetka registrirajte se u ulozi autora ili se prijavite (login) ako ste već registrirani.
Nakon toga u svome profilu upotrijebite opciju User home te odaberite New submission.
U padajućem izborniku odaberite odgovarajuću tematsku sekciju/simpozij, prođite submission checklist te spremite sve informacije koje ste upisali.
Svoj sažetak (koji ste prethodno pripremili u dokumentu predložak sažetka) učitajte na sljedećoj stranici.
Molimo da učitate svoj sažetak samo kao datoteku nastalu na temelju predloška. Ne trebate kopirati tekst vašeg sažetka u polje 'Abstract' ispod polja 'Title' u procesu prijave.
Molimo da ne učitavate druge dodatne datoteke.

U slučaju da vaš sažetak zahtijeva doradu trebali biste napraviti sljedeće:
1. Login,
2. Na početnoj stranici (User Home) odaberite aktivnu prijavu sažetka koja zahtijeva doradu,
3. Odaberite opciju 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Učitajte poboljšani sažetak koristeći opciju 'Upload author version' kod sekcije 'EDITOR DECISION'.