Editorial Policies

Section Policies

Pedagogy / Pedagogija

Editors
 • Monika Pažur
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Didactics / Didaktika

Editors
 • Višnja Rajić
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Educational psychology and developmental psychology / Edukacijska psihologija i razvojna psihologija

Editors
 • Tea Pavin Ivanec
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Philosophy and sociology of education / Filozofija i sociologija odgoja i obrazovanja

Editors
 • Draženko Tomić
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Inclusion in education / Inkluzija u odgoju i obrazovanju

Editors
 • Jasna Kudek Mirošević
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Teaching methodologies of particular subjects / Metodike nastavnih predmeta

Editors
 • Srna Jenko Miholić
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Education and research in Croatian / Učenje i p(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture

Editors
 • Jelena Vignjević
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Foreign languages education and research / Učenje i p(r)oučavanje stranih jezika

Editors
 • Blaženka Filipan-Žignić
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Digital technologies in education / Digitalne obrazovne tehnologije

Editors
 • Vatroslav Zovko
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Kinesiological paradigm in education / Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja

Editors
 • Ivan Prskalo
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Fine and visual arts in education / Likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju

Editors
 • Kristina Horvat Blazinovic
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Music in education / Glazbena umjetnost u odgoju i obrazovanju

Editors
 • Tihomir BlaškovićPrša
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti
Web mjesto https://conferences.ufzg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Poveznice nisu prikazane s podcrtavanjem.
Slike koje se koriste služe samo za dekoraciju te zbog toga nemaju alternativni opis.
Oblikovanje programskog rješenja za ovo web mjesto (sustav OJS) Učiteljski fakultet ne financira niti razvija već je to sadržaj treće strane (članak 3. Zakona o pristupačnosti).
Također, sažeci i radovi koji se učitavaju u sustav OJS sadržaj su treće strane.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji ukloniti uočene neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: web(at)ufzg.unizg.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.