The 2nd International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education–dedicated to Prof. Milan Matijević

Foto: Luka Brajković

The 2nd International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education
(CTE 2) – dedicated to Prof. Milan Matijević
Zagreb, Croatia, May 20th - 21st 2022.

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju (STOO 2) - in memoriam prof. emer. dr. sc. Milanu Matijeviću
Zagreb, 20. i 21. svibnja 2022.


ABSTRACTS ARE NO LONGER ACCEPTED. SAŽECI SE VIŠE NE PRIMAJU.

================================================================================================

DEADLINE FOR SUBMISSION OF FULL PAPERS HAS BEEN EXTENDED TO 15.4.2022.

ROK ZA PREDAJU CJELOVITIH RADOVA PRODUŽEN JE DO 15.4.2022.

================================================================================================

TEMPLATE AND GUIDELINES FOR FULL PAPER

TO SUBMIT YOUR FULL PAPER please download the full paper template and fill it in. The authors are responsible for proofreading.

To submit your full paper, you first need to register as an author or login if you have already registered.
In your profile, choose the User home button and choose the New submission option.
Choose the appropriate section in the dropdown menu, go through the submission checklist and save the information you have entered.
Please upload your full paper (which you have typed into the full paper template) on the following page.

Please do not use any supplemental files.

In case your full paper later requires revisions you should:

1. Login,
2. On your User Home select the active submission that requires revisions,
3. Select the option 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Upload the improved full paper using the 'Upload author version' under the 'EDITOR DECISION' section.

=============================================================================================== 

PREDLOŽAK I UPUTE ZA CJELOVITI RAD

ZA PREDAJU CJELOVITOG RADA  preuzmite predložak za cjeloviti rad te ga popunite. Autori su odgovorni za jezičnu ispravnost teksta.

Za predaju cjelovitog rada registrirajte se u ulozi autora ili se prijavite (login) ako ste već registrirani.
Nakon toga u svome profilu upotrijebite opciju User home te odaberite New submission.
U padajućem izborniku odaberite odgovarajuću tematsku sekciju, prođite submission checklist te spremite sve informacije koje ste upisali.
Svoj cjeloviti rad (koji ste prethodno pripremili uz pomoć predloška cjelovitog rada) učitajte na sljedećoj stranici.

Molimo da ne učitavate druge dodatne datoteke.

U slučaju da vaš cjeloviti rad kasnije zahtijeva doradu trebali biste napraviti sljedeće:

1. Login,
2. Na početnoj stranici (User Home) odaberite aktivnu prijavu cjelovitog rada koja zahtijeva doradu,
3. Odaberite opciju 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Učitajte poboljšani cjeloviti rad koristeći opciju 'Upload author version' kod sekcije 'EDITOR DECISION'.

============================================================================================= 

When registering please assign yourself a role of an author otherwise you would not be able to submit your full paper.

If you are already a registered user of a previous conference on conferences.ufzg.hr you can choose quick registration.

U procesu registracije molimo da si dodijelite ulogu autorice/autora jer inače nećete moći učitati svoj cjeloviti rad.
Ukoliko ste već registrirani korisnik neke od prethodnih konferencija na conferences.ufzg.hr tada možete odabrati brzu registraciju.

Set of instructional videos - how to use this conference/journal management system:

HOW TO REGISTER

HOW TO SUBMIT AN ABSTRACT OR FULL PAPER

HOW TO REVIEW A SUBMISSION

HOW TO ASSIGN A REVIEWER (for Section Editors)