Editorial Policies

Section Policies

Education for personal and professional development

Editors
 • Daria Tot
 • Tomislava Vidić
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Education for social and cultural diversity

Editors
 • Monika Pažur
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Education for innovation and research

Editors
 • Nevenka Maras
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Education for sustainable development

Editors
 • Jasna Kudek Mirošević
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Education for digital transformation

Editors
 • Nataša Rogulja
 • Krešo Tomljenović
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

The importance of art education for the cognitive, social and emotional development of children and youth

Editors
 • Diana Atanasov Piljek
 • Tamara Jurkić Sviben
 • Martina Mičija Palić
 • Luka Petrač
 • Andrija Večenaj
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Kinesiology education and sports

Editors
 • Mateja Kunješić Sušilović
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Conference Art Exhibition

Editors
 • Andrija Večenaj
Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti
Web mjesto https://conferences.ufzg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Poveznice nisu prikazane s podcrtavanjem.
Slike koje se koriste služe samo za dekoraciju te zbog toga nemaju alternativni opis.
Oblikovanje programskog rješenja za ovo web mjesto (sustav OJS) Učiteljski fakultet ne financira niti razvija već je to sadržaj treće strane (članak 3. Zakona o pristupačnosti).
Također, sažeci i radovi koji se učitavaju u sustav OJS sadržaj su treće strane.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji ukloniti uočene neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: web(at)ufzg.unizg.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.