Contemporary Themes in Education – Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO

International Scientific and Art Conference                                                                                                             Foto: Luka Brajković
Contemporary Themes in Education – CTE

Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija
Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO


When registering please assign yourself a role of an author otherwise you would not be able to submit your abstract.
If you are already a registered user of a previous conference on conferences.ufzg.hr you can choose quick registration.

U procesu registracije molimo da si dodijelite ulogu autorice/autora jer inače nećete moći učitati svoj sažetak.
Ukoliko ste već registrirani korisnik neke od prethodnih konferencija na conferences.ufzg.hr tada možete odabrati brzu registraciju.

When submitting the abstract please use the STOO abstract template.

To submit your abstract:

1. Register,
2. Login,
3. On your User Home start the New Submission process.

To submit your abstract please download the abstract template and fill it in.
To submit your abstract, you first need to register as an author or login if you have already registered.
In your profile, choose the User home button and choose the New submission option.
Choose the appropriate section/symposium in the dropdown menu, go through the submission checklist and save the information you have entered.
Please upload your abstract (which you have typed into the abstract template) on the following page.

Za prijavu sažetka preuzmite predložak za izradu sažetka te ga popunite. 
Za predaju sažetka registrirajte se u ulozi autora ili se prijavite (login) ako ste već registrirani. 
Nakon toga u svome profilu upotrijebite User home opciju te odaberete New submission
U padajućem izborniku odaberite odgovarajuću tematsku sekciju/simpozij, prođite submission checklist te spremite sve informacije koje ste upisali. 
Svoj sažetak (koji ste prethodno pripremili u dokumentu predložak sažetka) učitajte na sljedećoj stranici.

In case your abstract requires revisions you should:

1. Login,
2. On your User Home select the active submission that requires revisions,
3. Select the option 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Upload the improved abstract using the 'Upload author version' under the 'EDITOR DECISION' section.

U slučaju da vaš sažetak zahtijeva doradu trebali biste napraviti sljedeće:

1. Login,
2. Na početnoj stranici (User Home) odaberite aktivnu prijavu sažetka koja zahtijeva doradu,
3. Odaberite opciju 'IN REVIEW: REVISIONS REQUIRED',
4. Učitajte poboljšani sažetak koristeći opciju 'Upload author version' kod sekcije 'EDITOR DECISION'.

 

Reviewer's Guide

Section Editor's Guide 123